Rampa (szyny) dla wózka z napędem elektrycznym lub wózka wielopozycyjnego do LG 2004 (A008)

Home / Produkty / Schodołazy i rampy dla niepełnosprawnych / Schodołazy / Schodołazy gąsienicowe / Akcesoria do LG 2004 / Rampa (szyny) dla wózka z napędem elektrycznym lub wózka wielopozycyjnego do LG 2004 (A008)

Rampa (szyny) dla wózka z napędem elektrycznym lub wózka wielopozycyjnego do LG 2004 (A008)

Rampa (szyny) dla wózka z napędem elektrycznym lub wózka wielopozycyjnego do LG 2004 (A008)

Rampa (szyny) dla wózka z napędem elektrycznym lub wózka wielopozycyjnego do LG 2004 (A008)

 

Produkt jest integralną częścią wyrobu medycznego. Producentem rampy A008 do schodołazu jest firma ANTANO Group SRL. Dystrybutorem w Polsce jest Firma Mobilex Sp. z o.o.

ZASTOSOWANIE
Produkt służy jako element dodatkowy do wyrobów medycznych typu schodołaz gąsiennicowy LG 2004. Używanie produktu do celów innych niż wskazane dla schodołazu jest zabronione.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazania do stosowania tego produktu są powiązane z przeciwwskazaniami wyrobu, którego są częścią składową.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.


Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce firm: