Chika MED

Chika MED

Typ: Damski, Rodzaj: Klapki, Rozmiary: 35-42