Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. Oferujemy atrakcyjne warunki kooperacji. Nie musisz rezygnować ze swoich dotychczasowych zajęć, aby pomóc swoim pacjentom.

Skontaktuj się z nami pod numerem tel. 042 2142911

:: F O R M U L A R Z   R E K R U T A C Y J N Y ::

Obecnie nie poszukujemy pracowników, jednakże możesz przesłać do nas CV i list motywacyjny na adres af@mobilex.pl, w przypadku poszukiwania osób na odpowiednie stanowisko Twoje CV zostanie rozpatrzone. Możesz także wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny: