Jest to program, który wspiera i prowadzi ważną politykę społeczną w zakresie likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu w 2023 roku można znaleźć w MODULE I,  gdzie w ramach obszaru C są przede wszystkim zadania zaliczane do likwidacji barier w poruszaniu się. Poniżej przedstawiamy wszystkie z nich:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Dużo więcej można przeczytać w dokumencie PFRON opisującym kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

W razie jakichkolwiek problemów udzielimy Państwu informacji telefonicznej.
Zadzwoń – (42) 214 29 11

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą inwalidzkich skuterów elektrycznych oraz wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Nie możesz poradzić sobie z formalnościami? Zadzwoń do naszego przedstawiciela lub skontaktuj się z pracownikiem sklepu internetowego Galeria Zdrowia.

Zapraszamy do naszego stacjonarnego sklepu medycznego w Krakowie:

Galeria Zdrowia Sklep w Krakowie tel. (12) 411 59 97 ul. 29 Listopada 83
Hurtownia w Łodzi, tel. ( 42) 214 29 11, ul. Duńska 3/5