Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych oraz barier architektonicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup schodołazu, podnośnika sufitowego, podnośnika wannowego, ramp podjazdowych i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć poniższe dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny . Faktura musi zawierać informację o wartości całkowitej produktu z wyszczególnionym dofinansowaniem wynoszącym 80% ceny brutto.
  • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
  • Numer NIP.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Specjalistyczne sklepy rehabilitacyjno – ortopedyczne

Sklep w Krakowie tel. (12) 411-59-97 ul.29 Listopada 83
Sklep w Łodzi tel. (42) 214-29-11 ul. Duńska 3/5