Podnośnik basenowy F145

Podnośnik basenowy F145

Podnośnik basenowy F145

Podnośnik basenowy F145 to specjalny podnośnik basenowy, który może być zastosowany przy basenach ze ścianami, wystających z podłoża, ale także do basenów nieckowatych. Może być zamontowany na pomoście czy na łodzi. Jest mały gabarytowo, o prostej konstrukcji, występuje wraz z krzesełkiem.

Maksymalne obciążenie to 140 kg. Czas podnoszenia i opuszczania to 40 sekund. Łatwo można go usunąć, gdy nie będzie potrzebny.

PARAMETRY TECHNICZNE
maksymalne obciążenie140 kg
zasięg ramienia-1350 mm z podparciem
czas opuszczania do wody z osobą40 sekund
czas podnoszenia z wody z osobą40 sekund
całkowita waga urządzenia63 kg
bateria24 V
moc12 V
rotacja ramienia360 stopni
wielkość mocowania w podłożu40 x 40 cm
Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem podnośników basenowych  jest DIGI PROJECT s.n.c. Dystrybutorem w Polsce jest Firma Mobilex Sp. z o.o.

ZASTOSOWANIE
Podnośnik basenowy stosowany jest  do pomocy osobom niepełnosprawnym, z trudnościami w chodzeniu, w szczególności w fazie zanurzania się w wodzie i wychodzenia z wody basenowej.

PRZECIWWSKAZANIA
Podnośników nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie. Tylko przeszkolony personel może ocenić czy dany pacjent może korzystać z urządzenia. Nie wolno używać produktu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych z jego specyfikacją techniczną.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z urządzenia, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji, związanej z  przemieszczaniem się. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia. Istnieje ryzyko utonięcia w sytuacji pozostawienia pacjenta bez nadzoru.


Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce firm:

Katalog Mobilex w PDFPOBIERZ KATALOG MOBILEX (PDF)