Dofinansowanie PFRON dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych

Osoby z niepełnosprawnościami, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą skorzystać z dofinansowania PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Komu dokładnie przysługuje takie prawo, co może uzyskać, sięgając po wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jak to zrobić?

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, które pomaga w zniesieniu lub pokonywaniu barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, to środki przeznaczane najczęściej na różnego rodzaju podjazdy, pochylnie czy rampy ułatwiające na przykład przejazd wózka inwalidzkiego przez wysokie progi, schodołazy, które umożliwiają osobie nieporuszającej się pokonanie schodów, a także wszelkiego typu ułatwienia do łazienek (poręcze, podnośniki wannowe etc.) oraz wszystko to, co pozwala na dostosowanie miejsca zamieszkania i najbliższego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych – tak, by ułatwić im poruszanie się (przemieszczanie), a także w miarę samodzielne funkcjonowanie na co dzień.

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON na likwidację barier architektonicznych

Dofinansowanie do remontu łazienki (lub innego pomieszczenia) w celu likwidacji barier architektonicznych, do zakupu schodołazów, podnośników, ramp i innych akcesoriów, które pomagają zorganizować przestrzeń dla osoby poruszającej się na wózku należy się każdemu, kto ma trudności z poruszaniem się udokumentowane znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (albo orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła jeszcze 16 lat). Warunkiem koniecznym do uzyskania jakichkolwiek środków z PFRON jest oczywiście także brak zaległości w stosunku do Funduszu. Jeśli wsparcie obejmuje prace budowlane, osoba wnioskująca o środki PFRON musi dysponować prawem do danego lokalu lub zgodą jego właściciela na dokonanie w nim ewentualnych zmian oraz wstępną umową z wykonawcami projektu.

Co można zyskać w ramach takiego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Maksymalna kwota dofinansowania PFRON, jaką można uzyskać na likwidację barier architektonicznych w swoim otoczeniu to 95% kosztów danego przedsięwzięcia. Kwota ta jednak nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Dodatkowo, osoba wnioskująca o środki PFRON i pomoc w zakupie schodołazu czy podnośnika, pomoc w budowie podjazdu albo przystosowaniu łazienki (na przykład poprzez montaż systemu odpowiednich uchwytów), musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 5% wszystkich kosztów danego przedsięwzięcia. Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być przyznane raz na rok. Pieniądze na ten cel wydatkowane są przez poszczególne samorządy.

Jak uzyskać środki PFRON dla niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

Aby otrzymać dofinansowanie PFRON, należy złożyć wniosek w najbliższym PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub drogą elektroniczną – za pośrednictwem specjalnej platformy SOW (sow.pfron.org.pl). W każdym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku kilku dokumentów (odpowiednio – w postaci kserokopii lub skanów): orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności osoby wnioskującej), oświadczenie na temat dochodów w gospodarstwie domowym oraz liczby osób, które w nim pozostają, dokumentację związaną z ewentualnymi innymi źródłami finansowania przedsięwzięcia lub zakupu będącego przedmiotem wniosku oraz załączniki wymagane przez lokalną jednostkę PCPR. Wniosek o finansowe wsparcie PFRON można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ przyjmuje się je przez cały czas, jednak warto mieć na uwadze fakt, że środki przyznawane są do wyczerpania zapasów z puli przeznaczonej na dany rok kalendarzowy.

Przykładowe produkty podlegające dofinansowaniu PFRON

Dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o likwidację barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu, cieszą się schodołazy. To uniwersalne, stosunkowo łatwe w obsłudze urządzenia, dzięki którym osoba na wózku może bezpiecznie pokonywać schody, co nie wymaga żadnego wysiłku fizycznego ze strony jej opiekuna. Nowoczesne modele schodołazów gąsienicowych są kompatybilne z wieloma modelami wózków dla niepełnosprawnych. Wózek wpina się w urządzenie, a ono przemieszcza się schodami w górę lub w dół z niewielką pomocą opiekuna osoby na wózku. Poza schodołązami gąsienicowymi dostępne są także (odmienne konstrukcyjnie) schodołazy kroczące.

Fot. Schodołaz gąsienicowy LG 2004 do nabycia z dofinansowaniem PFRON w ramach likwidacji barwier architektonicznych.

Drugim rozwiązaniem – prostym, ale niezwykle praktycznym w pokonywaniu niewielkich barier architektonicznych na wózku (na przykład kilka schodków przy wejściu do budynku) – są rozkładane w kilkadziesiąt sekund (mobilne) rampy podjazdowe. To opcja mobilna, ponieważ taką rampę można złożyć (mniej więcej do wielkości średniej walizki) i zabrać ze sobą tam, gdzie może być akurat potrzebna. Inne warianty mobilnych ramp mieszczą się po złożeniu nawet w tak małej torbie, jak torba laptopowa. Wybór tego typu akcesoriów jest dość duży.

Fot. Rampa podjazdowa (składana/rozkładana) pozwalająca pokonać niewielkie bariery architektoniczne, do nabycia w ramach dofinansowania PFRON.

Tam, gdzie jest za wąsko na schodołazy i nie potrzeba także ramp, bo wózek i osobę niepełnosprawną znosi się osobno po schodach (albo jest to osoba niekorzystająca z wózka, ale mająca problemy z chodzeniem po schodach) niezbędne są wygodne krzesełka transportowe (zwane także ewakuacyjnymi). Doskonale sprawdzają się w ciasnych przejściach, małych, krętych klatkach schodowych i wszelkich innych miejscach, które musi pokonać nieporuszająca się samodzielnie osoba. Krzesła tego typu pozwalają pacjenta przewieźć, a także dość komfortowo nieść, a gdy nie są potrzebne można je złożyć i odstawić choćby za szafę.

Fot. Kompaktowe, uniwersalne krzesło transportowe LG EVA CHAIR do nabycia ze środków PFRON.

Po więcej produktów, pomocy i akcesoriów ułatwiających likwidację barier architektonicznych, które można zakupić z dofinansowaniem PFRON zapraszamy do sklepu Galeria Zdrowia.

***

Likwidację barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926).

Leave a Reply